Сервіс пошуку


Сервіс пошуку забезпечує виявлення геопросторових даних та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах. Метадані містять упорядковані формалізовані набори спеціальних даних (“даних про дані”), в яких описуються структура та властивості елементів географічної інформації, що зберігається і пропонується в цифровому і нецифровому виді. Метадані призначені для ведення каталогів геоінформаційних ресурсів та забезпечення процесів автоматизованого пошуку й оцінки придатності геопросторових даних потенційними користувачами і системами. Наявність метаданих є необхідною умовою створення ринку геопросторових даних та сталого функціонування інфраструктури геопросторових даних. Організація формування, зберігання і доступу до метаданих є державним завданням. Ведення баз та каталогів метаданих, їх розміщення в глобальних інформаційних мережах здійснюється уповноваженими центрами формування базових наборів геопросторових даних відповідно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.


error: syntax error at or near "ua"

Державна-геодезична мережа

Тема - Геонаукова інформація

Ідентифікатор системи координат - 5561

Дата актуальності -

Виробник -

Детальніше