Як опублікувати дані на геопорталі НІГД?

Геопросторові дані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом, оприлюднюються на національному геопорталі на підставі:

заяви до Держгеокадастру;

 • результату розгляду запиту Держгеокадастру до держателя геопросторових даних та метаданих;
 • рішення Держгеокадастру про відображення на національному геопорталі наборів геопросторових даних та метаданих, які вже знаходяться у відкритому доступі;
 • спільного рішення (меморандуму) про інформаційну взаємодію Держгеокадастру з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадськими організаціями.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих, які передбачені статтею 5 та додатком до Закону, зобов’язані подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

Фізичні та юридичні особи можуть подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих незалежно від періоду вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих.

Разом із заявою органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи подають метадані або вказують посилання на їх реєстраційний номер в каталозі метаданих національного порталу, якщо вони були подані раніше.

Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих приймається засобами національного геопорталу тільки при заповнені обов’язкових полів електронної форми заяви.

Під час подання заяви фізичній особі або юридичні особі пропонується погодитись з умовою щодо вільного (без згоди держателя) та безоплатного розповсюдження їх геопросторових даних та метаданих, які вони бажають оприлюднити за допомогою сервісів національного геопорталу.
Фізична або юридична особи, які виконують роботи за рахунок державного або місцевого бюджету, відповідно до законодавства:
 • можуть описати у заяві чи зазначати посилання на умови, у яких міститься опис правил використання, одержання, оброблення та розповсюдження оприлюднених ними на національному геопорталі геопросторових даних;
 • зобов’язані обрати один із варіантів – дозвіл або заборону на отримання їх геопросторових даних із національного геопорталу.
Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих розглядається Держгеокадастром протягом 10 робочих днів з дня одержання такої заяви.
За результатами розгляду заяви Держгеокадастр приймає одне із таких рішень:
 • відмовити у задоволенні заяви;
 • оприлюднити геопросторові дані та метадані частково;
 • оприлюднити геопросторові дані та метадані повністю.
Перелік підстав для відмови відображати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі:
 • геопросторові дані та метадані не відповідають чинному законодавству;
 • відсутній доступ до заявлених геопросторових даних та метаданих;
 • геопросторові дані та метадані відносяться до видів інформації з обмеженим доступом;
 • на заявлену територією вже є більш точні, повні та/або актуальні відповідні геопросторові дані та метадані;
 • набір (набори) геопросторових даних та метаданих містить недостовірну інформацію;
 • більше 10% геопросторових даних та метаданих містять помилки та/або не відповідають заявленому рівню якості та рівню відповідності специфікації геопросторових даних;
 • зміст заяви, геопросторові дані та метадані містять інформацію із ненормативною лексикою, образи, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.
Держгеокадастр для одержання доступу та оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі може надсилати запит до держателів даних.