INSPIRE


INSPIRE

        INSPIRE (Infrastructure for spatial information in the European Community) - інфраструктура просторових даних (ІПД) Європейського союзу (ЄС), створення якої здійснюється за ініціативою Європейської Комісії та регламентується Директивою INSPIRE.

        Під інфраструктурою просторових даних (ІПД) розуміється система заходів політики, інституційних механізмів, технологій, даних та кадрів, що створюють можливість обміну та ефективного використання географічної інформації шляхом застосування стандартизованих форматів та протоколів доступу і операційної сумісності. Законодавче регулювання INSPIRE здійснюється з метою забезпечення можливості безперешкодного транскордонного розповсюдження та використання просторової інформації в межах ЄС. INSPIRE повинна створюватись на основі ІПД, створених державами-членами ЄС, з урахуванням загальних правил, прийнятих на рівні ЄС. ІПД, створені країнами-членами ЄС, повинні бути сумісними та придатними для використання на міждержавному рівні. INSPIRE визнає стандарти ISO/TC 211 в якості основи для роботи над ІПД ЄС.Принципи INSPIRE  • усі дані повинні збиратися лише один раз і зберігатися там, де це можливо зробити найбільш ефективним чином;

  • суцільні блоки просторової інформації, отриманої з різних джерел по всій Європі, необхідно об'єднувати та надавати доступ до неї великій кількості користувачів, забезпечувати широке її застосування та розповсюдження;

  • інформацію, зібрану на одному рівні/в одному масштабі, необхідно розповсюджувати на всі рівні/в усіх масштабах: деталізовану - для поглиблениз досліджень, в загальному вигляді - для стратегічних цілей;

  • географічна інформація, необхідна для ефективного управління (владою) на усіх рівнях повинна бути легкодоступною та прозорою;

  • простий пошук відомостей про те, яка географічна інформація доступна (інформаційна вивченість), як вона може бути використана для вирішення конкретної задачі, на яких умовахвона може бути придбана та використана.Правила реалізації INSPIRE


    Відповідно до Директиви INSPIRE, регламентація повинна здійснюватися Правилами реалізації INSPIRE за такими напрямками:


  • Метадані

  • Специфікація даних

  • Інтероперабельність даних та сервісів

  • Мережеві сервіси

  • Моніторинг та звітністьПерейти на сайт INSPIRE