Глоссарій НІГД

Назва Опис
Інформаційна (автоматизована) система Організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів
Геопросторові дані Набір даних про геопросторовий об'єкт
Сервіси геопросторових даних програмно-технічні засоби, за допомогою яких надаються у використання та здійснюються операції з оброблення геопросторових даних
Профільні геопросторові дані тематичні геопросторові дані, створені з використанням базових геопросторових даних
Метадані інформація про геопросторові дані та сервіси геопросторових даних
Користувач будь-яка фізична або юридична особа, що використовує геопросторові дані
Інтероперабельність (взаємосумісність) здатність геопросторових даних, метаданих, технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних до функціональної та інформаційної взаємодії
Інтегрування геопросторових даних об’єднання даних про геопросторові об’єкти, одержаних з різних джерел
Геопросторовий об'єкт об’єкт реального світу та суспільно-економічних відносин, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат
Геопортал Національної інфраструктури геопросторових даних сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримує метадані про геоінформаційні ресурси і забезпечує доступ до них з використанням Інтернету
Геоінформаційні ресурси сукупність інформаційних банків та баз геопросторових даних і метаданих, сервісів геопросторових даних
Геоінформаційна система інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, візуалізацію та постачання геопросторових даних
Виробник геопросторових даних орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, що здійснює створення і оновлення геопросторових даних та метаданих
Базові геопросторові дані сукупність загальнодоступних стандартизованих геопросторових даних як уніфікованої основи для інтегрування та спільного використання в геоінформаційних системах геопросторових даних
Національна інфраструктура геопросторових даних система, що включає організаційну структуру, технічні та програмні засоби, базові та профільні геопросторові дані, метадані та бази метаданих, сервіси геопросторових даних, норми, правила і національні стандарти з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, які є доступними на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони
Держатель геопросторових даних орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, що здійснює управління геопросторовими даними та інші функції, що передбачені цим Законом
Адміністратор Національної інфраструктури геопросторових даних державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження програмного забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у системі