Про проект


Архітектура НІГД
мережа геопорталів, що працюють за єдиними правилами


Інтеграція даних


IGIF Methodology


Практичне використання / Buisness Cases


Базове використанняПрикладні сервіси
управління територіями і їх сталий розвиток
- планування
- моніторингу
- дотримання стандартів
- виявлення всіх невідповідностей регламентами
- інвентаризація
доступ до інтегрованих геопросторових даних з повною актуальною для прийняття рішень
- інфраструктура
- регламенти і обмеження
- земля
- мережі
- екологія
- інфраструктура
- виявлення незаконих забудов
- моніторинг невідповідності регламентам
- формування інвестиційного паспортуФормування єдиної бази данихПрограмна Архітектура